Sedert 1940 heeft Libbie Hyman zes handboeken geschreven over evertebraten; helaas moet dit het laatste zijn. Het is een compilatiewerk waarin de kennis over de genoemde vier klassen op een uitstekende wijze is samengevat. Na een historische inleiding over de malacologie, de kenmerken van de mollusken en hun classificatie, worden de in de titel genoemde klassen een voor een behandeld; aan de drie “klassieke” onderklassen van de Gastropoda worden aparte hoofdstukken gewijd. Van elke (onder)klasse wordt de anatomie van de diverse orgaanstelsels besproken, verder de ontwikkeling en groei, systematiek, levenswijze, physiologie, verspreiding, enz. Over bijna alle facetten van de malacologie worden we ingelicht, behalve over de kennis van de fossielen en de evolutie. Iedere specialist zal op zijn eigen terrein gebreken ontdekken, maar het is onmogelijk om op 650 pagina’s alle kennis van de behandelde groepen op te sommen en het bovendien nog met iedereen eens te zijn.