In 1965 en 1967 werd door de auteur deelgenomen aan excursies naar Noorwegen en Zweden. Tijdens deze excursies werd vooral aandacht geschonken aan de land- en zoetwatermollusken. In dit artikel worden alleen de vondsten in Noorwegen behandeld. Er werd verzameld in een gebied ten westen van Trondheim, waar wij verbleven in het biologisch station “Hambaara”, gelegen aan de Trondheimsfjord bij het dorpje Selva (zie de kaart, fig. 1, p. 70). Na de lijst van vindplaatsen wordt een overzicht gegeven van de gevonden soorten. Naast enige soorten zoetwatermollusken werden 37 soorten landslakken verzameld, waarvan er zeven nieuw zijn voor de fauna van de provincie Sør Trøndelag. Deze zeven soorten zijn: Carychium tridentatum Columella aspera, Vertigo pygmaea, Vertigo substriata, Vallonia costata, Vitrea cristallina en Limax maximus. Van deze soorten is Carychium tridentatum tevens nieuw voor de fauna van Noorwegen. In totaal zijn nu 44 soorten landslakken van Sør Trøndelag bekend. Bovendien komt in de directe omgeving van het biologisch station Helix pomatia voor, doch deze soort is hier uitgezet. De diverse soorten worden besproken in samenhang met de door Økland (1925) voor Noorse landslakken ontworpen verspreidingstypen.