Tot “British Shells” verscheen was er in Groot-Brittannië geen modern samenvattend boek over de plaatselijke zee-, land- en zoetwatermollusken; wel bestonden er voortreffelijke werken over de mariene tweekleppigen (Tebble), de landnaaktslakken (Quick) e.a. Nora McMillan heeft nu getracht in kort bestek alle Britse mollusken samen te vatten. Is zij daarin op bevredigende wijze geslaagd? Het boek bestaat uit enige inleidende hoofdstukken, een beschrijving van de soorten (ruim honderd bladzijden), suggesties betreffende literatuur en een lijst van de Britse mollusken (ruim 35 pagina’s), welke laatste gesplitst is in een lijst van zeemollusken en een van land- en zoetwatermollusken, het geheel gevolgd door een naamregister. De tachtig platen bestaan uit kleurenfoto’s (26 platen), geschilderde kleurenplaten (zes platen) en lijntekeningen (48 platen). Totaal zijn 355 soorten afgebeeld.