VERA FRETTER, ed., 1968. Studies on the structure, physiology and ecology of molluscs. Symposion of the Zoological Society of London and the Malacological Society of London, no.22. Academie Press, Londen. XVII + 377 pp., ill. Prijs 90 shillings. In dit boek worden zeventien lezingen en een abstract gepubliceerd, zijnde het werk van 27 onderzoekers (waarvan negen Nederlanders van de Vrije Universiteit, Amsterdam); deze voordrachten werden gehouden op een symposium in maart 1967 te Londen. De onderwerpen zijn zeer gevariëerd en geen recensent is derhalve in staat om alle hoofdstukken te beoordelen. Elke malacoloog vindt in deze goed verzorgde uitgave wel enkele hoofdstukken die voor hem van belang zijn. Anatomie, physiologie en oecologie worden reeds in de titel genoemd, maar we vinden ook onderwerpen als zoogeografie (landmollusken van Groot-Brittanië, en van de Salomonseilanden), en een verhandeling over tweekleppige Gastropoden. Drie registers (op auteurs, systematiek en onderwerpen) verhogen de bruikbaarheid van dit boek ten zeerste.