Door een recente vondst van Strombus (Canarium) t. terebellatus Sow. in de omgeving van Obhur, Saoedi-Arabië, blijken S. t. terebellatus en S. t. afrobellatus een andere verspreiding te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Strombus terebellatus s. str. heeft een onderbroken verspreidingsgebied: Rode Zee en westelijk deel van de Stille Oceaan, terwijl S. t. afrobellatus tot nu toe langs de Z.O.-kust van Afrika en op de Andamanen werd aangetroffen (fig. 10). Het operculum van S. terebellatus s. str. (fig. 9) wijkt niet noemenswaardig af van dat van S. t. afrobellatus.