Als vervolg op zijn werk “Shell Collecting” heeft de schrijver in dit boek vijftig zeldzame soorten schelpen besproken. In de uitvoerige inleiding wordt het begrip “zeldzaam” gedefiniëerd en in een historisch overzicht worden de zeldzaamheden uit vorige eeuwen behandeld, hun prijzen op veilingen, en waar ze gevonden worden (diepzee, vismagen). Vervolgens komen de vijftig zeldzame soorten ter sprake, een halve tot drie pagina’s tekst per soort, bovendien van elk een fraaie afbeelding (foto) in kleur. Bij de keuze heeft de auteur zich laten leiden door de voorkeur van schelpenverzamelaars. Derhalve vinden we alleen mariene mollusken, waarvan 47 gastropoden en 3 pelecypoden. Bij de slakken is de verdeling: 9 Volutidae, 8 Conidae, 7 Cypraeidae, 5 Muricidae, 4 Strombidae, en enkele andere. Twee derde van de zeldzaamheden wordt dus geleverd door slechts vijf families! Het gebruik van diverse genusnamen bij de Volutidae en Pleurotomariidae is inconsequent, terwijl daarentegen de Cypraeidae en Muricidae slechts in respectievelijk Cypraea en Murex worden ondergebracht.