Het verschijnen van Tera van Benthem Jutting’s Gasteropoda Prosobranchia en Pulmonata in de Fauna van Nederland in 1933 was een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse malacologie. Wij kunnen achteraf stellen dat dit mede indirect geleid heeft tot het oprichten van de Nederlandse Malacologische Vereniging en de uitgave van Basteria. Een toen opgekomen generatie van malacologen heeft er haar voordeel mee gedaan. Het is dus niet te verwonderen dat dit belangrijke werk uitverkocht raakte wat min of meer samen viel met het besluit de publicatie van de Fauna van Nederland te beëindigen, wat dus een nieuwe bewerking of herdruk uitsloot. Gedurende lange tijd was er althans voor de Nederlandse landmollusken geen gezaghebbend werk, terwijl het Faunadeel de aanzet tot zulk een bloei van malacologisch onderzoek gegeven had, dat het al vrij spoedig verouderd bleek te zijn. Vorig jaar verscheen in verzorgde offsetdruk eindelijk bij de K.N.N.V. een werk van drie jonge auteurs die een geheel nieuwe opzet nastreefden. Het uitgangspunt is hiervoor geweest het totaal aan gegevens in Basteria, Correspondentieblad, Molluskencomité, openbare en privé-collecties in de periode 1934-1969, aangevuld met eigen onderzoek vooral op anatomisch gebied. De anatomische afbeeldingen zijn grotendeels origineel, vooral sinds gebleken is dat een aantal figuren in de literatuur onbetrouwbaar of ronduit onjuist is. Uiteraard wordt in andere gevallen wel naar de desbetreffende literatuur verwezen, zoals bij de Vertiginidae, Pupillidae en Valloniidae, waar vnl. het klassieke werk van Steenberg aangehaald wordt.