Bij dit nieuwe artikel in de reeks “De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten” zijn drie auteurs afgetreden en één nieuwe gekomen. Drs. A. Bloklander deed al lang niet meer aan Mollusca, maar zijn werk voor de “filiaalcollectie” is steeds van groot belang geweest. Deze collectie heeft met die van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, waar zij nu langzamerhand ingevoegd wordt, de grondslag voor dit werk geleverd. De heer L.P. Pouderoyen heeft zijn auteurschap en tekenwerk gestaakt en zelf kan ik het om gezondheidsredenen niet meer doen. Daarom ben ik bijzonder blij naast de heer L. van der Slik, die U al bekend is door zijn tekeningen in de laatste twee afleveringen, de heer A.W. Janssen bereid te hebben gevonden om de tekst te verzorgen. Wij hebben er alle hoop op dat zo dit werk afgemaakt kan worden en wensen de auteurs dit van harte toe.