In 1969 verzamelde de heer A.W. Burger een brok Hydrobiaklei op de met Eemien-materiaal opgespoten terreinen van het westelijk havengebied te Amsterdam. Nadat het kleimonster was uitgespoeld, trof ik er een linksgewonden Hydrobia stagnorum (Gmel.) in aan (fig. 1a-c). Voor zover mij bekend is dit de eerste vondst van deze monstruositeit. Om te zien in hoeverre het linksgewonden exemplaar afwijkt van een normaal exemplaar werd hiervan een foto genomen en in spiegelbeeld afgedrukt (fig. 2a-c). Deze werd vergeleken met een foto van een rechtsgewonden exemplaar (fig. 3a-c, spiegelbeeld fig. 4a-c). linksgewonden rechtsgewonden hoogte 3,2 mm 3,6 mm breedte 1,4 mm 1,5 mm hoogte mondopening 0,9 mm 1,1 mm breedte mondopening 0,8 mm 0,8 mm hoogte laatste winding 1,5 mm 1,9 mm aantal windingen 6¼ 6 1/8 tophoek 45° 35°