Het grote werk van Russell over de literatuur betreffende de Nudibranchia (zeenaaktslakken) bestaat uit vier delen, nl. een index op de auteurs met titels en bibliografische gegevens (2425 titels op 50 pp.), een alfabetische lijst met alle genera en lagere taxa (ongeveer 3400 namen op 67 pp.), een alfabetisch-geografische lijst van typelocaliteiten (d.w.z. bijv. “Mauritius”, onder welke paragraaf de soorten met als typelocaliteit Mauritius en omgeving opgesomd worden) (15 pp.) en een literatuurcatalogus op onderwerp (3 pp.) Tussen beide laatstgenoemde stukken vindt men nog een m.i. tamelijk overbodige lijst van afkortingen van titels van de belangrijkste tijdschriften, welke lijst nogal eens een foutje bevat. Het voorwoord van R. Tucker Abbott vermeldt dat een supplement voor de periode 1966-1971 in voorbereiding is. Dit boek is zonder twijfel buitengewoon belangrijk voor de zich steeds uitbreidende kring van specialisten in Nudibranchia; men kan zonder meer stellen dat het werk van Russell over deze moeilijke groep een enorme besparing in tijd voor de individuele specialist betekent. Uiteraard heeft het daarnaast zijn nut voor personen die zijdelings met zeenaaktslakken te maken hebben.