De classificatie en de determinatie van de Carditidae hebben steeds grote moeilijkheden opgeleverd. De systematiek van deze groep blijkt dermate gecompliceerd te zijn, dat in de meest recente literatuur de opvattingen sterk uiteen lopen en op veel punten zelfs met elkaar in tegenspraak zijn. Er zal nog veel vergelijkend onderzoek verricht moeten worden, voordat van een bevredigende taxonomie sprake zal kunnen zijn. Aangezien een dergelijk veelomvattend onderzoek ver buiten het kader van deze serie valt, hebben wij hier de opvattingen van Glibert & Van de Poel [1970, Les Bivalvia fossiles du Cénozoique étranger des collections de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 6. — Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. (2) 84] als uitgangspunt genomen, vooral ook omdat hun classificatie logischer beredeneerd is dan die van Cox et al. (1969, in Moore, Treatise of Invertebrate Paleontology, vol. N, Mollusca 6). Voor nadere informatie over de systematiek van deze groep wordt dan ook vooral naar de eerstgenoemde publicatie verwezen.