In nummer 20 van de serie “Aantekeningen over naaktslakken” worden twee soorten Deroceras van Joegoslavië en Oostenrijk besproken, gebaseerd op materiaal verzameld door het echtpaar Gittenberger. Het is niet mogelijk beide soorten exact op naam te brengen omdat het materiaal kleine verschillen vertoont met de oorspronkelijke beschrijvingen van respectievelijk Deroceras klemmi Grossu en D. forcarti Grossu & Lupu. Bovendien zijn de besproken exemplaren afkomstig van vindplaatsen die vrij ver, respectievelijk zeer ver (D. forcarti), van de in de literatuur genoemde localiteiten verwijderd zijn. In nummer 21 van dezelfde serie wordt een nieuwe soort beschreven, Deroceras keaensis, van het Griekse eiland Kéa gebaseerd op materiaal in het museum te Parijs verzameld door H. Chevallier. De Verwantschap van deze nieuwe soort ligt vermoedelijk in de buurt van soorten van Cyprus en Abessinië.