Dit is een handig determineerwerkje voor de Britse Prosobranchia en Tectibranchia. In totaal worden 140 soorten behandeld, hetgeen betekent dat alleen de algemene soorten zijn opgenomen. Een honderdtal zeldzame Britse Prosobranchia zijn bewust weggelaten. Er zijn een hoofdstuk over de morfologie van de Gastropoda, een systematisch overzicht van de behandelde soorten, en drie determineertabellen tot de families, al naar gelang de soorten voorkomen in zee, in zoet water, of op het land. Het systematische deel is gebaseerd op de families, waaraan de schrijver zoveel waarde hecht dat veel families steeds op een nieuwe pagina beginnen. De families waartoe meer soorten behoren zijn voorzien van een determineertabel. De familiekenmerken worden genoemd, de genuskenmerken zijn weggelaten. De soorten worden kort beschreven en de Britse verspreiding is aangeduid, maar slechts in zeer algemene termen vermeld; veel soorten zijn afgebeeld. Een literatuurlijst en register besluiten dit boekje, dat verscheen onder auspiciën van de Linnean Society of London. Omdat veel van de besproken soorten ook in ons land voorkomen, is dit boekje mede van belang voor de Nederlandse malacoloog.