De eerste druk van dit werk verscheen in 1958 en droeg als ondertitel “Marine mollusks from Lower California to Colombia”. Het telde 624 pagina’s en beschreef 1709 soorten. Deze nieuwe editie, waaraan J.H. McLean zijn medewerking verleende, heeft 440 pagina’s meer, en het aantal soorten is uitgebreid tot 3318. Bovendien is het behandelde gebied veel groter geworden. Na een korte en ten dele geschiedkundige inleiding volgt een overzicht van de classificatie van de weekdieren. In het descriptieve gedeelte worden de soorten beschreven en de verspreiding vermeld. De synoniemie is beperkt gehouden. Min of meer verscholen tussen de andere soorten worden dertien nieuwe soorten beschreven. Nagenoeg alle soorten zijn afgebeeld, alleen de zeer kleine worden zonder meer genoemd, en dat vormt de enige tekortkoming van dit werk. Bij veel families is een determineertabel tot de genera en subgenera aanwezig. Het boek besluit met enkele aanhangsels, waaronder een (zeer nuttige) lijst van namen van ondetermineerbare soorten en ten onrechte van dit gebied vermelde soorten, een alfabetische lijst met morfologische termen, vindplaatslijsten met kaarten, bronnen van illustraties, een zeer uitvoerige bibliografie, en een register.