In het verspoelde materiaal van onze stranden en zeegaten komen Astartidae algemeen voor. Zij zijn gemakkelijk herkenbaar als vertegenwoordigers van deze familie. De algemene vorm is weinig veranderlijk, het slot en de mantellijn zonder sinus zijn tamelijk uniform en karakteristiek. Minder eenvoudig blijkt het te zijn de soorten in deze groep te onderscheiden. Nog steeds gelden de Astartidae als een moeilijke groep en wellicht daardoor is hun studie in de loop van de tijd wat verwaarloosd. De moeilijkheden bij de determinaties ontstaan vooral door het feit, dat het materiaal van de hier besproken vindplaatsen afkomstig is van vele verschillende stratigrafische horizons, zodat individuen in verschillende stadia van evolutie in een schijnbare “populatie” bijeen worden gevonden. Wanneer men echter uitgaat van monsters die in situ verzameld zijn uit fauna’s met bekende ouderdom, dan blijkt ook de determinatie van het strand- en zuigermateriaal nog wel mee te vallen.