Het verschijnen van een algemeen werk ten behoeve van diegenen, die meer dan louter schelpenverzamelaars zijn, dient zonder meer toegejuicht te worden. Het boek van Götting in de verzorgde typografie van de uitgeverij Gustav Fischer voorziet in zoverre in een leemte dat tot dusverre in geen van de drie moderne talen een samenvattend werk over het fylum Mollusca in één band en voor een prijs die de gemiddelde malacoloog zich wel zou kunnen veroorloven bestond. Van het werk van Hyman (1967) is nog maar het eerste molluskendeel verschenen en het mooie veeldelige werk in Grassé’s Traité de Zoologie is zo kostbaar dat dit maar in enkele bibliotheken beschikbaar is. Na een inleiding en een hoofdstuk over ontogenese worden de hoofdgroepen achtereenvolgens behandeld: Polyplacophora (16 pp.), Caudofoveata (5 pp.), Solenogastres (9 pp.), Conchifera in het algemeen (10 pp.), Monoplacophora (8 pp.), Gastropoda (112 pp.), Scaphopoda (5 pp.), Bivalvia (49 pp.) en Cephalopoda (46 pp.). Het werk wordt besloten met een zeer uitvoerige gerubriceerde literatuurlijst van 22 pp., een taxonomisch register van 26 pp. en een wat beperkte “Sachwortverzeichnis” van slechts 4 pp.