Het eerste deel van de fossielenatlas verscheen in 1965 en was reeds jaren uitverkocht. Er bestond echter een voortdurende vraag naar dit werkje en daarom is het initiatief van de Vereniging om dit boekje te doen herdrukken zeer toe te juichen. In principe waren er twee mogelijkheden, namelijk (1) het werk meteen (fotografisch) te laten herdrukken, of (2) te wachten op een geheel nieuwe bewerking van de Gastropoda en Scaphopoda. Dit laatste bleek echter op redelijk korte termijn onmogelijk, nog afgezien van het feit dat de voortgang van de tweede serie (Bivalvia) niet in het gedrang mocht komen. Daarom is voor onmiddellijke herdruk gekozen; hierbij is zo snel gewerkt dat het onmogelijk bleek de woorden “onveranderde herdruk 1974” toe te voegen. Eigenlijk is er wel iets veranderd. De platen zijn niet meer in sepia afgedrukt, maar gewoon in zwart-wit; daardoor hebben ze iets aan contrast gewonnen en iets aan kwaliteit ingeboet. Een en ander heeft echter tot gevolg dat de Vereniging dit boekje nu voor een ongehoord lage prijs aan kan bieden, zodat belangstellenden niet langer hoeven te wachten. Uiteraard zal in de (verre?) toekomst een herbewerking verschijnen; eerst worden echter de Bivalvia afgemaakt, waarna deze artikelen in brochurevorm samengevat zullen worden. Dit boekje heeft een geweldige bloei van de studie van de fossielen van onze stranden en zeegaten veroorzaakt, wat een van de voornaamste redenen is van het feit dat dit werkje nu al verouderd is. Aanvankelijk werd nog gedacht aan het invoegen van een lijst met verbeteringen en aanvullingen, maar zoiets bleek onbegonnen werk. Wij willen er op wijzen dat dit werkje nog steeds het enige is, waarmee de fossiele slakken en stoottandjes van ons strand gedetermineerd kunnen worden.