De nieuwe soort Alvania vermaasi wordt beschreven van talrijke exemplaren van de Golf van Algeciras, Spanje. De soort lijkt wat op A. scabra en A. parvula, maar onderscheidt zich van deze door vlakkere windingen en dichter opeen staande ribben. A. vermaasi verschilt eveneens van A. deliciosa; eerstgenoemde soort is slanker en kleiner.