In de periode 1969-1975 verschenen van de hand van bovengenoemde auteurs zeven artikelen over kleine en middelgrote mariene Prosobranchia van de westkust van Zweden. Deze artikelen zijn meesterlijk geïllustreerd met bijzonder mooie pentekeningen. De artikelen in kwestie, oorspronkelijk verschenen in het jaarboek van het natuurhistorisch museum te Göteborg, zijn nu gebundeld en van een inleiding voorzien in de vorm van een bescheiden boek. Het enige nadeel is dat er dus geen doorlopende paginering is; de figuren daarentegen zijn wel doorgenummerd van 1 t/m 284. De tekst is kort gehouden en uiteraard in het Zweeds. De nomenclatuur is relatief up to date en mededelingen betreffende het verspreidingsgebied zijn ook voor een Nederlander zonder kennis van het Zweeds goed te lezen. Ik wil een ieder zie zich met (noord) westeuropese gastropoden bezig houdt, dringend aanbevelen dit naar verhouding goedkope boekje aan te schaffen. Een dergelijke serie figuren van deze gastropoden is elders niet te vinden. Om aan te geven om welke groepen het gaat, geef ik hier een korte inhoud: Alvania (deel 1), Rissoa en Onoba (deel 2), Cingula, Capulacmea, Homalogyra, Caecum, Nassarius en verwante groepen (deel 3), Laeocochlis, Triphora, Cerithiella, Aclis, Trophon en verwante groepen (deel 4), Eulima, Balcis, Mangelia, Clathrus en verwante groepen (deel 5), Emarginula, Lacuna, Natica, Philbertia, Lora en verwante groepen (deel 6) en Acmaea, Gibbula, Calliostoma, Littorina en verwante groepen (deel 7). Met behulp van de zeer mooie tekeningen is het mogelijk ook nauw verwante soorten met soms heel kleine schelp scherp te kunnen onderscheiden. Een duidelijke aanwinst voor de westeuropese literatuur!