Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze (oudste) Britse zustervereniging is een aantrekkelijk opgezette atlas van de land- en zoetwatermollusken van Groot-Brittannië en Ierland gepubliceerd. Al honderd jaar lang hebben de Britten zich geïnteresseerd voor de verspreiding van hun weekdieren en de atlas reflecteert dan ook het resultaat van een gezamenlijk pogen; de laatste vijftien jaar hebben meer dan 200 personen het hunne bijgedragen. De groot weergegeven kaarten (177 x 196 mm) zijn steeds gewijd aan één soort, waarbij als regel een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het voorkomen voor en na 1950. Om niet altijd duidelijke redenen wordt dit laatste soms niet gedaan; deze scheiding is uiteraard van het grootste belang om een mogelijke uitbreiding of teruggang van een soort te kunnen constateren. Daarnaast geeft een beperkt aantal kaarten de verspreiding van soortcomplexen weer, waarbij het vaak moeilijk was vroegere opgaven te controleren. Dit zijn Arion rufus/ater, het Limax flavus-complex en Euconulus alderi/fulvus. Bovendien zijn ingevoerde soorten opgenomen voor zover deze ten minste in de vrije natuur en dus bijvoorbeeld niet uitsluitend in plantenkassen verspreid zijn geraakt. Tenslotte wordt voor 21 soorten de verspreiding in het Postglaciaal (Flandrien) in kaart gebracht, een verspreiding die uit de aard der zaak alleen maar op fragmentarische gegevens kan berusten. Later zullen door het Biological Records Centre nog transparante kaarten met geologische, klimatologische en vegetatiekundige gegevens gepubliceerd worden. Deze zullen even groot zijn als de kaarten in het boek zodat men correlaties met de verspreiding van de mollusken kan maken door simpelweg het transparante blad over de kaart te leggen.