De Britten zijn meesters in het produceren van series goedkope, goede en gezellige boekjes voor de amateur, boekjes die niet alleen voortreffelijk van inhoud maar ook van uitvoering zijn. Het nieuwe deeltje van Nora McMillan in The Observer’s Pocket Series meet slechts 14,5 X 9 cm, maar bevat een schat aan gegevens die royaal geïllustreerd worden. Helaas is de Nederlandse markt veel te klein voor dergelijke boekjes — dit is het ideale boekje voor de beginner! De eerste 35 bladzijden bevatten een algemene inleiding, terwijl de rest de verschillende soorten beschrijft en afbeeldt. Zeenaaktslakken worden niet behandeld. Uiteraard kan in een dergelijk kort bestek niet naar volledigheid gestreefd worden, hoewel de hoeveelheid van het gebodene verbazingwekkend is. Men is er bovendien in geslaagd een lettertype te vinden dat bepaald niet te klein is, wat de bruikbaarheid van het boekje verhoogt. De naam van de schrijfster, verbonden aan het museum te Liverpool, staat er borg voor dat naast accurate beschrijvingen ook bijzonderheden van het levende dier niet vergeten worden. De afbeeldingen van de hand van Bridget Finlow (pentekeningen) en John Clegg (kleurenfoto’s) zijn uitstekend en zeer functioneel. Twee aantekeningen mogen in de marge gemaakt worden. Het bestaan van onze twee Britse zusterverenigingen wordt helaas nergens vermeld (toch wel een kleine tekortkoming!) en het verwijzen naar een boekje met recepten voor liefhebbers van mollusken als voedsel (waarom niet?) is iets nieuws.