Deze nieuwe gids voor verzamelaars van voornamelijk exotische zeeschelpen is de nieuwste aanwinst voor de boekenplank van de serieuze amateur en de vakman. Ondergetekende aarzelt niet deze gids, niet te verwarren met A.H.P. Oliver’s Elseviers Schelpengids (1975), de beste te noemen die momenteel voor het Nederlandse taalgebied beschikbaar is. Jammer genoeg laat de beperkte Nederlandse markt maar zelden een origineel boek op ons vakgebied toe; de faunadeeltjes van Van Benthem Jutting en boeken als Kaas & ten Broek, Entrop, en Gittenberger, Backhuys & Ripken dienen hier met ere genoemd te worden. Het door Gittenberger bekwaam bewerkte nieuwe boek is het eerste in de Nederlandse taal waarmee een groot aantal exotische mariene schelpen gedetermineerd kan worden. Helaas is het aantal soorten zo enorm groot (zie onder) dat een dergelijke gids een keus moet maken uit de algemeenste, d.w.z. soorten die algemeen in de handel te verkrijgen zijn en die op veel bezochte exotische stranden gemakkelijk te verzamelen zijn. Uiteraard is er ook een beperking wat grootte betreft; het is onmogelijk in een dergelijke gids de kleinere en kleinste soorten te behandelen. Het boek bestaat uit een algemene inleiding (pp. 5-16), een bespreking van de systematische categorieën tot op familieniveau, waarbij de meeste geslachten ook opgesomd worden (pp. 17-111), 64 platen in de vorm van in het algemeen goede kleurenfoto’s op lichtblauwe achtergrond en een begeleidende tekst (pp. 112-239), en wordt besloten door gegevens over literatuur, verenigingen, enz. (pp. 241-243), gevolgd door een register (pp. 244-256). De 64 platen zijn als volgt verdeeld: pl. 1-50 Prosobranchia, pl. 51 Opisthobranchia en Pulmonata, pl. 52-63 Bivalvia en pl. 64 Scaphopoda, Polyplacophora en Cephalopoda. Het eerste gedeelte is geïllustreerd met goede zwartwitte foto’s en een lijntekening.