De naam van Prof. Sir Maurice Yonge, de nestor onder de malacologen en mariene biologen, is bepaald geen onbekende op de boekenplank van in mariene mollusken geïnteresseerde personen. Zijn meest verspreide werk is zonder twijfel de ‘Collins Pocket Guide to the Sea Shore’ (Barrett & Yonge), maar ook zijn boek ‘Oysters’ is zeer bekend geworden. Zijn grootste faam ontleent hij echter aan zijn wetenschappelijke werk betreffende tweekleppige weekdieren. Het nieuwe boek is een algemeen werk betreffende de mariene mollusken van de wereld met de nadruk op morfologie en oecologie; men verwachte hier bepaald geen determineerwerk. Dit boek verschaft achtergrondinformatie die normaliter anders moeilijk bij elkaar te krijgen is. In 18 hoofdstukken worden de verschillende groepen achtereenvolgens besproken, waarbij de tweekleppigen (vaak een verwaarloosde groep in dergelijke werken) ca. 90 pp. beslaan. De twee hoofdstukken over de Opisthobranchia, eveneens een groep die minder bekend is, zijn van de hand van de zeenaaktslakkenspecialist Dr. T.E. Thompson. Beide schrijvers verstaan de kunst in helder en eenvoudig Engels hun gedachten op papier te zetten.