Driebandige kleurvariëteit van Rissoa interrupta In een monster schelpgruis, verzameld op het strand van Schiermonnikoog in augustus 1976, vond ik een horentje met drie bruine spiraalbanden op de laatste winding en twee op de oudere windingen. Hoewel dit kleurpatroon sterk aan Cingula cingillus doet denken, kwam ik na vergelijking met monsters van Rissoa interrupta, vooral op grond van de eerste windingen, tot de conclusie een gebandeerde kleurvariëteit van de laatstgenoemde soort gevonden te hebben. Uit de literatuur bleek alleen een vorm met twee spiraalbanden bekend: fasciata Forbes & Hanley, 1853, syn. bifasciata Sars, 1878. Dus moet de vorm met drie kleurenbanden worden beschouwd als een nieuwe kleurvariëteit, die ik trifasciata noem.