De laatste jaren is er veel gediscussiëerd over systematiek en nomenclatuur van de Europese Cardiidae. Deze discussie is op het moment van uitgave van dit deel van de “fossielenatlas” zeker nog niet beëindigd en het is daarom moeilijk om hier een min of meer definitieve opvatting te publiceren. Onze mening over de systematiek van deze familie, althans betreffende de in het door ons onderzochte materiaal voorkomende soorten, moge blijken uit de hierna volgende beschrijvingen. De nomenclatuur van verschillende soorten hangt ten nauwste samen met het accepteren van Cardium costatum Linnaeus, 1758, of Cardium aculeatum Linnaeus, 1758, als typesoort van het geslacht Cardium Linnaeus, 1758 (zie G. Høpner Petersen & P.J.C. Russell, 1973. The nomenclature and classification of some European shallow-water Cardium species. — Malacologia, 14: 233-234). Zonder hier diep op deze materie te willen ingaan stellen wij, dat wij Cardium costatum accepteren als typesoort van het genus Cardium. Hierdoor zijn dus de namen Cardium en Acanthocardia (typesoort: Cardium aculeatum) niet als synoniemen op te vatten.