Aangetoond wordt dat de Europese Callochiton-vormen tot dusverre ten onrechte met de namen C. achatinus achatinus (Brown, 1823) en C. achatinus doriae (Capellini, 1859) werden aangeduid, respectievelijk voor de Atlantische vorm met geheel gladde schelpstukjes en voor de vorm uit de Middellandse Zee met korte longitudinale groefjes op de zijden van de centrale velden der tussenplaten. Voor beide ondersoorten geldt dat er een oudere geldige naam bestaat, die dus prioriteit verdient. De Atlantische vorm moet derhalve Callochiton septemvalvis septemvalvis (Montagu, 1803) heten en die uit de Middellandse Zee C. septemvalvis euplaeae (O.G. Costa, 1829).