In Nederland was men langzamerhand toe aan een nieuwe strand- en kustgids; met alle respect voor het waardevolle werk van Prud’homme van Reine (Wat vind ik aan het strand?), kan men toch stellen dat de mogelijkheid tot verder reizen en vooral het bezoeken van rotskusten de behoefte aan een uitgebreider werk heeft doen ontstaan. In wezen is ons strand arm aan soorten door het eenvormige zandige milieu van onze ondiepe zee; rotskusten zijn oneindig veel rijker en daardoor voor de littoraal geïnteresseerde veel aantrekkelijker. Het nieuwe gidsje van Campbell bestrijkt de kusten en ondiepe zeeën van Europa; dat is alles bijeen nogal een rijke en gevariëerde fauna en flora gezien de verschillen in milieu (bijv. Noordelijke IJszee, Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee, enz.). Uiteraard kan een dergelijk boek slechts een keus van de algemeenste en opvallendste soorten maken, reden waarom soms gewone Noordzeesoorten niet behandeld (kunnen) worden. Dit type gidsen is altijd wat hybridisch van karakter; een specialistische gids (schelpengids, vogelgids, zoogdiergids) kan en moet volledig zijn — een gids die een type gegeneraliseerd habitat behandelt, heeft in principe met zoveel dier- en plantengroepen te maken, dat een keus gemaakt moet worden. Als men dan nog een dergelijk habitat over een uitgestrekt gebied wil behandelen, dan heeft men precies het probleem van Campbell’s nieuwe gids. De afbeeldingen zijn over het algemeen goed tot zeer goed. De kleuren zijn mooi en de compositie van de platen soms zeer knap. Doorzichtige organismen als ribkwalletjes zijn afgebeeld tegen een gekleurde achtergrond. Alleen de uniform licht bruine kleur van bijv. de kreeftachtigen op pp. 201-213 en 221 is minder aantrekkelijk en wellicht niet geheel verantwoord. De pentekeningen, hoewel functioneel, zijn soms een beetje stuntelig. Op p. 163 is van Philine aperta alleen het gehele dier afgebeeld; dat ziet er gewoonlijk wat vormloos uit, wat ook goed tot uitdrukking is gebracht, maar zou een (extra) figuur van de schelp niet functioneler zijn geweest? De paginering van p. 303 is bij vergissing op de schol terecht gekomen, zodat het lijkt alsof de vis gemerkt is!