De hoofdschotel van dit boek vormen de werkelijk ongeëvenaarde foto’s van (vrijwel uitsluitend) exotische zeeschelpen. De foto’s van de hand van H. Landshoff zijn niet alleen meer dan schitterend van kwaliteit en compositie, maar ook bijzonder fraai afgedrukt. Aan de achtergrond is veel zorg besteed; soms zijn de schelpen op een spiegel gefotografeerd, wat een verrassend effect geeft. Daarnaast zijn er o.a. twee uitklapbare foto’s van Pectinidae, kennelijk de favoriete schelpen van fotograaf en schrijvers. Sommige foto’s vertonen (misschien ongewild) interessante biologische bijzonderheden, voornamelijk epifauna. Iedereen die wel eens getracht heeft een schelp te fotograferen, weet hoe moeilijk het is een werkelijk mooi resultaat te krijgen, zelfs met de beste apparatuur: de foto’s van Landshoff zijn de beste die ik ooit gezien heb. Als gewoonlijk bij dergelijke fotoboeken heeft de tekst weinig om het lijf. De cultuurhistorische inleiding (pp. 11-36) haalt niet bij de doortimmerde studie van Dance (1966). Daarna volgen steeds enkele pagina’s met beschrijvingen van spectaculaire exotische families van mariene mollusken als verklaring van de daarop volgende foto’s. Het gaat grotendeels om gastropoden; tevens worden wat bivalven afgebeeld en ook Nautilus, Argonauta en een keverslak. Dit tekstgedeelte is bepaald niet foutloos; bijvoorbeeld, het bijschrift van afb. 32 klopt niet. Het boek wordt besloten met een literatuurlijst (pp. 158-161, te wijds ’Bibliografie’ genoemd — een vaak wat vreemde keus van boeken, soms met fouten, en zeer onvolledig) en een register.