De Britse uitgever Collins heeft grote naam gemaakt met zijn veldgidsen over planten en dieren van de gehele wereld. Tot nu toe zijn de weekdieren in die lange rij van gidsen nog niet aan de beurt geweest; uiteraard vormden vogels de hoofdschotel. De nieuwe gids van Kerney & Cameron, voortreffelijk geïllustreerd door Gordon Riley, is een uitzonderlijk goed debuut voor de weekdieren in deze reeks. Een bespreking moge aan de beoordeling vooraf gaan. De indeling van het boek is als volgt: (1) voorwoord, (2) ”How to use this book”, (3) inleiding, (4) het gebied bestreken door de gids (Noordwest-Europa inclusief IJsland, oostelijk tot aan de oostgrens van Finland, Oost-Duitsland en Zwitserland, en zuidelijk tot aan de noordgrens van Italië; verder loopt de grens door Zuid-Frankrijk, de elf zuidoostelijkste departementen zijn niet ingesloten — westwaarts van de Pyrénées Orientales is de landsgrens tussen Frankrijk en Spanje ook de zuidgrens van de gids), (5) de biologie van naakt- en huisjesslakken (13 pp.), (6) namen en classificatie van naakt- en huisjesslakken, (7) vinden, verzamelen en bewaren, (8) determinatie, (9) kartering, (10) verklaring van termen, (11) lijst van soorten, (12) beschrijving van de soorten (155 pp.), (13) soorten van warme kassen, (14) literatuur, (15) register, (16) verspreidingskaarten (276 voor Noordwest-Europa en 116 voor de Britse eilanden).