In Polen blijken Lymnaea (Radix) auricularia en L. (R.) peregra van elkaar te onderscheiden aan de pigmentatie van de mantelrand. Bij L. auricularia komt een band van kleine pigmentvlekjes aan de mantelrand voor, die bij L. peregra ontbreekt (fig. 2). Slechts bij twee exemplaren op een totaal van 5096 van L. peregra werd een pigmentband als bij L. auricularia gevonden (fig. 18-19), met dien verstande dat de band wel enigszins afwijkend was. De schelpen van deze dieren waren ook niet geheel typisch voor L. peregra evenals trouwens de vindplaats. Bij deze soort blijkt een correlatie te bestaan van de aanwezigheid van een pigmentband op de mantelrand en een goed ontwikkelde afvoergang van de bursa copulatrix.