In de serie ’Reef and shore fauna of Hawaii’ verscheen van de hand van Alison Kay ’Section 4: Mollusca’, een boek dat overigens geheel op zichzelf staat. Deze ondertitel geeft tegelijk de beperking van het boek aan. Na een inleiding van 32 pp. (oecologie, zoögeografie, economische aspecten, geschiedenis van de plaatselijke malacologie) begint het systematisch gedeelte, nl. Prosobranchia (pp. 33-403), Opisthobranchia (pp. 404-487), Pulmonata (pp. 488-493), Bivalvia (pp. 494-582), Polyplacophora (pp. 583-585), Scaphopoda (pp. 585-586), Cephalopoda (pp. 586-591) en Aplacophora (pp. 591-592). Het boek wordt besloten met een uitvoerige literatuurlijst (41 pp.), een register en een pagina met addenda en corrigenda. Prof. Kay heeft hier een enorme taak met de van haar bekende voortvarendheid en bekwaamheid volbracht. Naar schatting omvatten de mariene mollusken van Hawaii 1000 soorten. Hiervan heeft zij behandeld wat voorkomt tot op diepten van 50 m, dus nog net binnen het bereik van een scubaduiker. De stof is gescheiden in gewone soorten en ’Additional Records’, wat zeldzaamheden, twijfelachtige vormen of vermeldingen e.d. meer behandelt. Men diene zich te realiseren dat de mariene fauna van de Hawaiigroep maar een klein deel van de Indo-Pacifische fauna omvat (families als Haliotidae, Acmaeidae, Volutidae en Tridacnidae ontbreken bijvoorbeeld); bovendien heeft Hawaii ca. 20% endemische soorten. Bij gebruik als naslagwerk voor Indo-Pacifische schelpen in het algemeen dient men dus voorzichtig te werk te gaan!