Het onderstaande EIS-kaartje geeft een overzicht van de vondsten van Helicodiscus singleyanus (Pilsbry, 1890) (Endodontidae, Punctinae) in Nederland. Het berust op gegevens in Bank (1980), waarbij enkele correcties werden aangebracht: in de botanische tuin te Utrecht leeft volgens Van Regteren Altena (1961: 42) géén Helicodiscus soort; de vaak genoemde vindplaats langs de Tongelreep bevindt zich op Belgisch grondgebied (en werd met een cirkel aangegeven); het voorkomen bij Nijmegen is aangegeven.