Veel recente vondsten van Pisidium tenuilineatum Stelfox in de landen rond de Middellandse Zee hebben in belangrijke mate het verspreidingsbeeld van deze soort, die als Noordwest-Europees en boreo-alpien gold, gewijzigd. Haar areaal kan men nu als volgt omschrijven: benoorden de Alpen, van Ierland oostwaarts tot midden-Rusland, noordwaarts tot Zuid-Zweden; bezuiden de Alpen, van Marokko en Spanje oostwaarts tot Turkije en Israel. Van Macedonië tot Israel overlapt het verspreidingsgebied van P. tenuilineatum dat van de vermoedelijk nauw verwante Aziatische soort P. annandalei Prashad, die van Sicilië af oostwaarts door heel Zuid-Azië ten Zuiden van de Himalaya tot de Philippijnen toe voorkomt. Tertiaire vondsten in Turkije bewijzen, dat P. annandalei er een oud fauna-element is. Van P. tenuilineatum daarentegen, zijn geen fossiele vondsten van bezuiden de Alpen bekend. Oecologisch is P. annandalei nog niet duidelijk gedefinieerd. Het natuurreservaat Tel Dan in Israel is de tot nu toe enig bekende vindplaats waar beide soorten in dezelfde biotoop leven.