De twee soorten van het geslacht Cima (familie Aclididae?) hebben bijzonder kleine schelpen (lengte tot 1,5 mm) en zijn verspreid langs de kusten van Frankrijk (Atlantische Oceaan en Middellandse Zee), Spanje (idem), Italië, Algiers en Tunis. C. cylindrica (Jeffreys) en C. minima (Jeffreys) worden vergeleken (fig. 1-2) en blijken duidelijk verschillend te zijn, vooral wat betreft lengte/breedte-verhouding. Beide soorten blijken zeer weinig in de literatuur vermeld te zijn, wat naast de geringe grootte tot een geringe bekendheid geleid heeft. De Miocene soort Aclis neglecta Janssen is niet te scheiden van C. minima; hoewel de soort dus ook in het Plioceen voor zou moeten komen, is dat nog nooit vermeld.