In de Nederlandse editie (1980) van Kerney & Cameron’s (1979) ‘A field guide to the land snails of Britain and north-west Europe’, uitgebracht als ‘Elseviers slakkengids’, zijn enkele fouten geslopen. Degenen die mij daarop attendeerden wil ik bij dezen hartelijk danken. blz. 5: ‘EIONIDAE 189’, lees: ELONIDAE 189. 46: geheel bovenaan, centraal, toevoegen: Orde STYLOMMATOPHORA. 48: achter de 5e regel v.o. moet het vraagteken verdwijnen. 66: vóór Carychium minimum dient een sterretje geplaatst te worden. 67: vóór Carychium tridentatum dient een sterretje geplaatst te worden. 68: 5e regel v.b. ‘(QUICKELLA)’, moet zijn: (Quickella). 68-70: bij alle Succineidae wordt uitsluitend de hoogte van de schelp vermeld; alleen bij Catinella (Quickella) arenaria is dit goed aangegeven, elders moet bij de maten het teken x vervangen worden door —. 147: Milax (Tandonia) niger wordt noch op ‘Pl. 12’, noch elders in het boek afgebeeld. 157: vóór Deroceras (Agriolimax) agreste dient een sterretje geplaatst te worden, aangezien de soort uit België bekend is. 211: 17e regel v.b. ‘(Falkner, 1973)’, moet zijn: Falkner, 1973. 256: na DAVIES, S. M. 1977, moet als extra artikel volgen: —, 1979. Segregates of the Arion hortensis complex (Pulmonata: Arionidae) with the description of a new species, Arion owenii. — Journal of Conchology, 30: 123-127. 258: 11e regel v.o. ‘Molocologische’, lees: Malacologische. 297: rechts onderaan ‘glabella’ moet zijn: ventouxiana. 306: toevoegen na ‘jani ...’: jonica, Cernuella 196. 308: toevoegen na ‘ ‘preslii...’: profuga = jonica, Cernuella.