In mijn vorig artikel (Strack, 1982) is bij het onderschrift van fig. 6 op p. 73 een nadere verklaring over het voorkomen van Lepidochitona cinerea (L., 1767) weggevallen. Op de kaart worden alle vindplaatsen van deze soort in de Grevelingen ten onrechte als verloren gegaan beschouwd (aangegeven met driehoekjes). L. cinerea leek namelijk in 1975 uit de Grevelingen verdwenen te zijn.