In 1979 werd melding gemaakt van een nieuwe vindplaats van het slakje Lauria (Lauria) c. cylindracea (Da Costa, 1778) in ons land (Adema, 1979). De omstandigheden van deze nieuwe vindplaats, de heemtuin van het Zuiderpark te Den Haag, wijzen duidelijk op menselijk ingrijpen. Het natuurlijke (?) verspreidingsgebied van dit slakje in ons land beperkt zich tot Walcheren, Zeeland (Gittenberger, Backhuys & Ripken, 1970: 53). Derhalve was ik aangenaam verrast L. cylindracea in oktober 1982 in groten getale aan te treffen in de zogeheten ‘sneeuwklokjesbossen’ op het eiland Texel ten ZZW. van De Koog (UTM-code: FU1680; EIS-code 089136). De determinatie werd bevestigd door de Heer R. A. Bank. Het verzamelde monster bestaat uit 106 juveniele en 36 adulte exemplaren en bevindt zich in de collecties van R. A. Bank en de auteur.