Onlangs werd het grondwaterslakje Avenionia brevis roberti Boeters, 1967, opnieuw in Zuid- Limburg gevonden. Enkele exemplaren werden opgepompt met een handpomp te Geulhem, op ca. 10 m afstand van de Geul. Ongeveer veertig jaar geleden werd “ Avenionia bourguignati”, zoals de ondersoort toen nog genoemd werd, voor het eerst in ons land aangetroffen, aangespoeld langs de Jeker bij Maastricht. Enkele jaren later werd in een waterput te Lombok veel meer materiaal verzameld. Uit België was Avenionia al iets langer bekend, uit grondwater in de Maasterrassen bij Hermalle-sous-Argenteau, tussen Luik en Maastricht. Fig. 1 geeft een overzicht van de genoemde vindplaatsen. De begeleidende fauna in Geulhem en Hermalle vertoont grote onderlinge overeenkomsten. Nadere gegevens over de fauna van het grondwater in de put bij Lombok ontbreken helaas. In alle drie de gevallen leven de dieren kennelijk in een grofkorrelige Pleistocene rivierafzetting. A. brevis roberti is waarschijnlijk algemener dan men op grond van het aantal vondsten zou kunnen aannemen. De zeldzaamheid van het slakje is waarschijnlijk voornamelijk een gevolg van de moeilijke toegankelijkheid van het door dit dier bewoonde biotoop.