In de recente literatuur wordt aangenomen dat er in Europa twee Marstoniopsis soorten voorkomen: (1) M. scholtzi (A. Schmidt, 1856), in uiteenlopende wateren van Groot-Brittannië via Nederland, Scandinavië, N. Duitsland en Polen tot in W. Rusland, en (2) M. insubrica (Küster, 1853), in enkele alpiene meren in N. Italië. De variatie in kenmerken van huisjes, radulae en genitalia wordt beschreven aan de hand van Poolse exemplaren van M. scholtzi en vergeleken met materiaal uit Nederland en gegevens uit de literatuur. Ook literatuurgegevens aangaande M. insubrica worden in de beschouwingen betrokken. Er werd een grote variatie in kenmerken vastgesteld en duidelijke verschillen tussen M. scholtzi en M. insubrica konden daardoor niet worden aangetoond. Het is dan ook niet onmogelijk dat er in feite slechts één Marstoniopsis-soort in Europa zal blijken voor te komen. Deze soort zou dan de oudste naam, M. insubrica , moeten dragen.