In ruim 3 liter schelpengruis, verzameld op 9 en 10 juni 1983 aan de monding van het Zwin bij Cadzand, trof ik een gaaf exemplaar aan van Caecum clarkii Carpenter, 1858 (zie Van Aartsen & Fehr-de Wal, 1975). Het huisje ziet er recent uit, maar mist echter het periostracum; het heeft een herstelde breuk ongeveer in het midden (fig. 1). Het lijkt vooralsnog niet aannemelijk dat deze Caecum-soort in Nederland levend voorkomt. Het meest noordelijke voorkomen is bekend uit Normandië, Frankrijk (Hoeksema & Hoenselaar, 1984). Aanvoer uit het zuiden (bijv. met riem wier) mag dan ook niet worden uitgesloten.