Toltecia pusilla, bekend uit o.a. circummediterrane gebieden en de centrale Pyreneën, werd voor het eerst in Zuidwest-Frankrijk en in Noord-Spanje vastgesteld. Vertigo substriata werd vastgesteld op twee plaatsen in het Cantabrisch gebergte en op twee plaatsen in de oostelijke Pyreneën, ver buiten het bekende verspreidingsgebied. Het is mogelijk dat deze populaties een zuidelijker verspreiding van de soort tijdens de laatste ijstijd weerspiegelen. Ponentina ponentina werd vastgesteld in de provincie Burgos, buiten de bekende verspreidingsgebieden in Noordwest- en Zuid-Spanje. Helicella cf. mangae werd vastgesteld in het westen van het Ebrodal en in Spaans Baskenland, zodat het bekende verspreidingsgebied sterk naar het oosten werd uitgebreid.