In 1979 werd de mariene gastropode Caecum clarkii Carpenter, 1858, gevonden op het Kanaaleiland Herm (Hoeksema, 1981). Inmiddels zijn er diverse andere waarnemingen uit het Kanaal bekend. Vondsten uit het begin van deze eeuw, gemeld als Caecum vitreum Carpenter, 1858, uit de Baai van St.-Malo (Dautzenberg & Durouchoux, 1906, 1913), bleken alle betrekking te hebben op C. clarkii; recentelijk is C. clarkii aangetroffen op verschillende plaatsen in Noord-Bretagne, Normandië en op de Kanaaleilanden (fig. 1). De verspreiding van C. clarkii in het Kanaal lijkt beperkt tot het zuidelijk deel. De soort schijnt algemeen voor te komen in de Normannobretonse Golf.