In meer dan één opzicht is de tweede druk van het befaamde landslakkenboek van Gittenberger, Backhuys en Ripken (1970) een nieuw werk geworden. De belangrijkste veranderingen bestaan uit een sterk verbeterde typografie (waarbij de afbeeldingen in de tekst in plaats van apart achteraan geplaatst zijn), vermelding van de relevante literatuur onder de betreffende soorten, en het bewerken van de verspreidingskaartjes volgens het systeem van de European Invertebrate Survey. Daarnaast is de nomenclatuur geheel herzien en werden drie nieuwe soorten opgenomen. Bovendien is het omslag sterk verbeterd wat uiterlijk (kleur) en besmettelijkheid betreft; het formaat is wat kleiner dan dat van de eerste druk. Als nieuwe soorten zijn opgenomen Platyla polita, Arion distinctus en Tandonia budapestensis, terwijl de in de eerste druk met kleine letters aangekondigde soorten Acicula fusca, Lehmannia valentiana en Boettgerilla pallens nu als inlands behandeld konden worden. Wat betreft de verspreidingskaartjes, deze geven in een eenvoudig stippensysteem de verspreiding in Nederland weer; er is nog geen onderscheid gemaakt tussen recente en oudere vondsten, zodat nog geen mutaties in het patroon afgelezen kunnen worden. Onder de afbeeldingen treft men enige nieuwe figuren aan. Vrijwel alle figuren zijn goed en functioneel, hoewel soms wat hard afgedrukt of ook juist weer te vaag – wat de figuren betreft is de eerste druk niet overtroffen.