In de serie “Developments in Hydrobiology” verscheen als nummer 25 bovengenoemde titel. Het boek van Van Damme presenteert in de vorm van voornamelijk een compilatie van bestaande, maar zeer verspreide en soms moeilijk toegankelijke bronnen, een overzicht van de zoetwaterweekdieren van Noord-Afrika inclusief Sahara en Sahel. Dat gebeurt in vier groepen van hoofdstukken, nl. “Taxonomie synopsis and Quaternary distribution”, “Biogeography”, “Cretaceous and Tertiary history”, en “The Quaternary malacofauna of northern Africa” (waarbij het laatste verstaan dient te worden als uitsluitend de zoetwatermalacofauna). Dit geheel wordt gevolgd door een uitgebreide bibliografie, lijst van vindplaatsen en twee registers. Aan de uitvoering ontbreekt weinig; de drukspiegel met twee kolommen resulteert in een zeer aantrekkelijk geheel. Echter, de meeste afbeeldingen (soms al uit de tweede hand) zijn wat zwak doorgekomen en de kaarten zijn veelal zelfs flets, waarbij de arcering toch soms is volgelopen. Het aantal drukfouten is vaak storend en het Engels taalgebruik helaas verre van optimaal ...