Altenaeum nortoni Spaink, 1972, blijkt identiek te zijn aan Montacuta dawsoni Jeffreys, 1864. Daar deze soort zeker niet tot het geslacht Montacuta mag worden gerekend, behoort de naam Altenaeum dawsoni (Jeffreys, 1864) te zijn. Inmiddels is A. dawsoni op drie plaatsen op onze stranden gevonden. Waarschijnlijk verscheen de soort in het Tiglien via de Schotse wateren in de Noordzee, om weer te verdwijnen na het Tiglien, door het kouder wordende klimaat, en vervolgens opnieuw in de Noordzee te verschijnen in het Holoceen, ditmaal via het Nauw van Calais.