De malacologie heeft in Polen thans het stadium bereikt dat de behoefte gevoeld werd aan een eigen tijdschrift. Dit nieuwe tijdschrift, Folia Malacologica Bulletin, zal twee maal per jaar in de congrestalen gepubliceerd worden binnen het wetenschappelijk tijdschrift van bovengenoemde akademie; dat maakt dat het bibliografisch een enigszins moeizame zaak is — het artikel van Falniowski kan dus op twee verschillende wijzen geciteerd worden! Enerzijds kan men de Polen geluk wensen met hun eigen tijdschrift en het voornemen dit in de congrestalen te publiceren kan men slechts toejuichen. Aan de andere kant dient men het verschijnen van weer een nieuw tijdschrift te betreuren. De nog steeds toenemende stortvloed van literatuur brengt op den duur bibliotheken en wetenschappers in grote moeilijkheden. In heel veel gevallen is aan de uitbreiding van een bestaande periodiek de voorkeur te geven boven het uitgeven van een nieuw tijdschrift. Het artikel van Falniowski is een waardig en uitstekend begin van het Folia Malacologica Bulletin. De auteur heeft zich veel moeite gegeven deze bepaald niet gemakkelijke groep in detail voor Polen uit te werken en een en ander rijk te illustreren. Hiertoe bestudeerde hij in de loop van meer dan tien jaar ca. 15.000 exemplaren verzameld van 138 vindplaatsen verspreid over geheel Polen. Na een algemeen gedeelte van ongeveer 30 pagina’s worden de soorten (totaal 12, nl. 3 Hydrobia 6 Bythinella, 1 Marstoniopsis, 1 Lithoglyphus en 1 Potamopyrgus) een voor een uitgebreid behandeld. Door de voor een belangrijk deel anatomische benadering worden de soorten goed gekarakteriseerd. Bovendien wordt royaal aandacht geschonken aan individuele variatie. In dat opzicht is het te prijzen dat er zo veel afbeeldingen zijn. De figuren zijn slechts genummerd van 1-32, maar blijken een veelvoud van 32 te zijn, omdat de meeste zelf weer een bijzonder groot aantal detailfiguren omvatten. Dat is overigens redactioneel buitengewoon verwarrend geworden. Fig. 9, bijvoorbeeld, omvat weer figuren 1-29, die als volgt aangehaald worden: fig. 9, 18, etc., wat in de praktijk buitengewoon onhandig is. De figuren zijn zo veelomvattend, dat zeven daarvan zelfs in de vorm van uitklapbare platen gepresenteerd worden.