In 1966 verscheen van dezelfde schrijver “Shell collecting, an illustrated history” (besproken in Basteria 31: 43-44, 1967). Dat werk is al jaren uitverkocht, en we moeten de schrijver dankbaar zijn dat hij een geheel gerevideerde uitgave verzorgd heeft. Het aantal portretten van malacologen is uitgebreid, andere schelpenplaten zijn opgenomen, nieuw ontdekte historische feiten vermeld, en enkele onjuistheden verbeterd; het hoofdstuk over vier zeldzame schelpen is weggelaten. Het vernieuwde werk beschrijft in acht hoofdstukken de geschiedenis van het schelpen verzamelen, de verzamelaars, hun collecties, en de malacologische literatuur. Begonnen wordt met Aristoteles, en geëindigd met de Tweede Wereldoorlog. Het is zeker geen droge opsomming van feiten en personen, maar een vlot leesbaar boek dat gevuld is met historische data, de namen van verzamelaars en malacologen, en verlucht met tekstfiguren.