Recentelijk mocht ik van de auteur twee edities ontvangen van bovengenoemd boek. Inhoudelijk zijn beide boeken hetzelfde, echter de ene editie is in het Portugees gesteld, de andere in het Engels. Naast de behandeling van alle fossiele soorten die in de literatuur vermeld zijn, wordt er uitgebreider ingegaan op de recente soorten behorende tot de Strombidae (7) en de Aporrhaidae (1). Van alle soorten, variëteiten en formae worden er gegevens verstrekt over synonymie, verspreiding, type-localiteit, habitat, en uiteraard mag de beschrijving niet ontbreken. Moscatelli gaat zelfs zover dat hij ook, voor zover mogelijk, beschrijvingen geeft van operculum en periostracum. Daarnaast is het werkje een compositie van citaten uit de literatuur. Aan het eind is een uitgebreide literatuurlijst gegeven, die zelfs menige obscure titel vermeldt. De platen (foto’s) zijn helaas iets te hard van kleur afgedrukt, waardoor de blauwe achtergrond sterk naar voren komt en de schelpen erg geel zijn geworden; van enkele soorten zijn groeiseries afgebeeld.