Begin 1985 verscheen het eerste deel van de “Monograph of Living Chitons”, dat, zo het zich laat aanzien, een van de belangrijkste in Nederland uitgegeven malacologische werken zal worden. Ruim 800 soorten zullen in tien delen van ca. 200-300 pagina’s worden behandeld. Het wordt dan ook hoog tijd dat hierover een recensie in Basteria verschijnt, temeer daar de twee auteurs, Piet Kaas en Richard Van Belle, beide lid van onze vereniging zijn. Bij het uitkomen van het derde deel in januari van dit jaar, heb ik besloten in dit manco te voorzien. Hoewel men de klasse Polyplacophora algemeen wel een door biologen en verzamelaars verwaarloosde groep noemt, is het verbazingwekkend hoeveel er in de loop der tijden over deze groep geschreven is. Daar de hoeveelheid gegevens op dit gebied hand over hand toeneemt, wordt het voor velen steeds moeilijker de reeds bestaande kennis te overzien. Deze kennis van tijd tot tijd op verantwoorde wijze samenvatten is een belangrijke maar moeilijke opgave, die veel inzet vereist.