Al in 1879 begon de oudste serie van wetenschappelijke publicaties inzake de Noordpool, de Meddelelser om Grønland, te verschijnen; sindsdien is de titel niet gewijzigd, maar de meest gebruikte taal is tegenwoordig het Engels en de serie verschijnt sinds 1979 in drie reeksen, nl. Bioscience, Geoscience, en Man & Society. De opstellen zijn van wisselende omvang; belangrijke grotere werken in deze reeks zijn o.a. geweest de geïllustreerde mosflora van arctisch Noord-Amerika en Groenland, de kevers van Groenland, een monografie van het Groenlandse rendier, enz. De typografie is modern en zeer verzorgd; de afbeeldingen zijn als regel buitengewoon goed. Regelmatig verschijnen artikelen over mollusken in de reeks Bioscience (voorlaatste in 1984). Het voor ons liggende deeltje omvat een studie van de mariene mollusken van een van de fjorden in het uiterste noorden van Groenland als resultaat van de Deense Peary Land-expedities. Deze fjord is in het midden net iets dieper dan 200 m en is van midden juli tot begin september ijsvrij. Totaal werden hier 76 soorten weekdieren aangetroffen, nl. 4 Aplacophora, 1 Scaphopoda, 42 Gastropoda en 29 Bivalvia. Voor een aantal soorten betekent dit een uitbreiding van het bekende verspreidingsgebied; Diaphana vedelsbyae wordt als nieuwe soort beschreven, genoemd naar de tekenares verantwoordelijk voor de zeer fraaie pentekeningen. De samenstelling van de fauna is zeer merkwaardig, niet zozeer door de aanwezigheid van bepaalde soorten en groepen, maar in bepaalde gevallen evenzeer door de afwezigheid van weer andere soorten en hogere taxa.